Lojistik Limanı Binlerce Kişiye İstihdam Sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün: “Projenin işletmeye açılması ile Rize’de liman faaliyetlerinde hizmet veren işletmelerde ilk etapta 1000 kişi doğrudan, 8 bin kişi de dolaylı istihdam edilecek.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi hakkında projenin hem bölgedeki illerin ekonomisine hem de ülkedeki ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Projenin işletmeye açılması ile Rize’de liman faaliyetlerinde hizmet veren işletmelerde ilk etapta 1000 kişi doğrudan, 8 bin kişi de dolaylı istihdam edilecek.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, “Rize İyidere Lojistik Limanı” projesi kapsamında bölgede devam eden taş ocağı faaliyetine yönelik tartışmalara ilişkin, “Bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yok. Liman, çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla ve çevreye karşı etkileri azami şekilde kontrol altına alınarak inşa ediliyor.” ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eyigün, Rize’nin İkizdere ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda “Rize İyidere Lojistik Limanı”na ilişkin kamuoyunda çıkan ve “yalan” ve “yanlış” ifadeler içeren haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Projenin hem bölgedeki illerin ekonomisine hem de ülkedeki ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacağını belirten Eyigün, “Projenin işletmeye açılması ile Rize’de liman faaliyetlerinde hizmet veren işletmelerde ilk etapta 1000 kişi doğrudan, 8 bin kişi de dolaylı istihdam edilecek.” ifadesini kullandı.

Eyigün, İkizdere ilçesindeki taş ocağında incelemelerde bulunarak, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü.

Yapılan çalışmalarla ilgili bölge halkının çevresel endişeleri olmasını anlayışla karşıladıklarına işaret eden Eyigün, “Bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yok. Liman, çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla ve çevreye karşı etkileri azami şekilde kontrol altına alınarak inşa ediliyor.” görüşünü paylaştı.

“13 milyon ton kapasiteli lojistik merkezi”

Projenin, pep çok yeni işletmenin açılmasına ön ayak olacağına ve istihdamı sürekli artıracağına dikkati çeken Eyigün, şunları kaydetti: “Bölgemizde liman faaliyetlerinin artması, tüm üretim ve ticaret faaliyetlerini ateşleyecektir. Limanımızla birlikte şehrimize 13 milyon ton kapasiteli bir lojistik merkez de kazandırılacaktır. Zira Karadeniz, gelişmekte olan bir ticaret gölü haline gelmiş, Karadeniz’e kıyısı olan tüm ülkelerde limancılık ve deniz yolları faaliyetleri konusunda büyük yatırımlara girişilmiştir. Türkiye’nin bu konjonktürel fırsatları değerlendirebilecek bir altyapıya sahip olması, ekonomimizin sağlam temeller üzerine oturtularak önümüzdeki 10 yıllara hazırlanması açısından çok önemlidir.”

Liman ve geri sahasının inşası için gerekli nitelikli dolgu malzemesi araştırmalarının, bölgede geniş bir alanda gerçekleştirildiğini aktaran Eyigün, şu değerlendirmelerde bulundu: “İkisi halihazırda aktif olan toplam 10 ruhsatlı taş ocağı alanı, rezerv kalitesi açısından değerlendirmeye alınmıştır. Kıyı yapıları ve limanlar malzeme, yapım, kontrol ve bakım onarım teknik esaslar kriterleri çevresinde deniz inşaatı işlerinde kullanılacak olan dolgu malzemelerinin yoğunluğunun uygun değerde olması ve aynı zamanda taşın deniz suyu etkilerine dayanıklılık şartını sağlaması gerekmektedir. 10 adet taş ocağı için yapılan incelemede bu ocakların ham madde kalitesi, yoğunluk değerleri şartname kriterlerini sağlayamamış olup, rezervi sağlayan İyidere Cevizlik Taş Ocağı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ham madde üretim izni alınmıştır.”

Birçok sektöre dolaylı istihdam katkısı olacak

Eyigün, proje kapsamında 2 bin 780 metre ana mendirek, 460 metre tali mendirek, genel kargo, konteyner, kuru yük olmak üzere toplam 1160 metre kazıklı rıhtım, 280 metre uzunluğunda derinliğinde su içi betonlu rıhtım, 40×270 metre Ro-Ro rıhtımı, 350 bin metrekare geri saha alanı, 800 bin metrekare korunmuş su alanı yapılandırılacağını duyurdu.

Liman kapasitesinin yılda 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin TEU konteyner, 100 bin araç Ro-Ro olarak planlandığını bildiren Eyigün, inşaat, kara ulaştırması, motorlu taşıtlar ve motosikletler dışındaki perakende ticaret ev eşyalarının onarımı, elektrik, gaz ve su temini, tekstil ve tekstil ürünleri, gayrimenkul faaliyetleri, madencilik ve taş ocağı, tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık, yiyecek, içecek ve tütün, kimyasallar ve kimyasal ürünler, ağaç ve ağaç ürünleri, rafine edilmiş petrol ve nükleer yakıt, oteller ve restoranlar, kauçuk ve plastik, posta ve telekomünikasyon, selüloz, kağıt, kağıt, basım ve yayıncılık, elektrik ve optik ekipmanlar, su ulaştırma ve makine olmak üzere birçok sektöre de dolaylı istihdam katkı sağlanacağına dikkati çekti.

“Cevizlik Taş Ocağı için ÇED raporu alındı”

Eyigün, İyidere Cevizlik Taş Ocağı için Maden İşleri Genel Müdürlüğünden ham madde üretim izni alındığını belirterek, taş ocağı için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun da bulunduğunu kaydetti.

Taş ocağı faaliyetlerinin çevreye zarar vermemesi için bütün tedbirlerin alındığını ve teknik olarak ortaya konulduğunu aktaran Eyigün, ocak faaliyetleri kapsamında yapılan üretim süresince hava emisyon ölçümlerinin yapılacağını ve çevre etkilerinin sürekli kontrol altında tutulacağını ifade etti.

Eyigün, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için yer altı suyu takip istasyonları kurulacağını ve akışın takip edileceğini belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Alan içinde yüzeysel akış gösteren sular kapalı kesit içerisinde korunacaktır. Ocak içi yollar ve nakliye yolları düzenli olarak kontrol edilecektir. Rehabilitasyon çalışmalarında işletme yapılan alanda oluşturulan basamaklarda bitkisel toprak tabakası oluşturulacaktır. Bitkisel toprak tabakası üzerinde bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışması yapılacak ve mevcut doğal yaşamın geri kazanılması sağlanacaktır. Etkilenen her 10 ağaç için 100 ağaç dikilecektir.”

 

 

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı: Rize İyidere Lojistik Limanı Çevresel Açıdan En Doğru Yaklaşımlarla İnşa Ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi’nin çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa edildiğini bildirerek, projenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya etkisinin 191 milyon 978 bin dolar, üretime etkisinin 427 milyon 425 bin dolar olacağını açıkladı.

Rize Haberleri Haberi

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı: Rize İyidere Lojistik Limanı Çevresel Açıdan En Doğru Yaklaşımlarla İnşa Ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi”ne ilişkin yapılan açıklamada, projenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya etkisinin 191 milyon 978 bin dolar, üretime etkisinin 427 milyon 425 bin dolar olacağı belirtildi. Bakanlık, projenin 34 sektörde bin kişiye doğrudan, 8 bin kişiye de dolaylı istihdam imkânı sağlayacağını kaydetti. Rize İyidere Lojistik Limanı taş ocağının 70 yıl işletileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, çalışmaların 3 yılda tamamlanacağı bildirildi. Projede doğa ile uyumlu bir mühendisliğin hayata geçirileceğini kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, limanın global ölçekte transit yüklerin ülkemizde taşınmasına da katkı sağlayacağını kaydetti.

“Rize İyidere Lojistik Limanı çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa ediliyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 16 Temmuz 2020 tarihinde ihalesi yapılan “Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi” ile Rize iline yıllık 13 milyon ton kapasiteye sahip bir liman ve lojistik merkez kazandırılacağını belirterek, Karadeniz’e açılan yeni bir lojistik üssü inşa edildiği bildirildi. Rize İyidere Lojistik Limanı’nın hem bölge illerinin ekonomisine hem de ülkenin ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacağını belirten Bakanlık, limanıın çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa edileceğinin altının çizdi.

Faaliyet süresince ortaya çıkan atıklar özel bir alanda depolanacak ve bertaraf edilecek

Yapılacak liman ve yapım çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakanlık, ocak faaliyetleri kapsamında yapılan üretim süresince hava emisyon ölçümlerinin yapılacağını ve çevre etkilerinin de sürekli kontrol altında tutulacağını ifade etti. Vadideki su kaynaklarının tahribata uğramaması için işletme faaliyetlerinin titizlikle sürdüreceğini ve faaliyet süresince ortaya çıkan atıkların özel bir alanda depolanacağını ve bertaraf edileceğini ifade eden Bakanlık, ocak içi yolların ve nakliye yollarının düzenli olarak sulanarak toz oluşumunun minimize edileceğini bildirdi.

 

 

 

İmalatların tamamlanması ve hammaddenin temini sonrasında taş ocağı rehabilite edilecek

Bitkisel toprak tabakası üzerinde bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışması ile mevcut doğal yaşamın geri kazanılacağını belirten Bakanlık, ocak sahasında üretime başlamadan önce bitkisel toprağın sıyrılacağını ve üretim sonrası arazi ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere muhafaza edileceğini bildirdi. İmalatların tamamlanması ve hammaddenin temini sonrasında taş ocağının rehabilitasyonun yapılacağını aktaran Bakanlık, rehabilitasyon çalışmaları kapsamında alanda bitkisel toprak tabakası oluşturacağının da bilgisini paylaştı.

Çalışmalar 3 yıl içinde tamamlanacak

Rize İyidere Lojistik Limanı taş ocağı ile ilgili doğruları ve yanlışları paylaşan Bakanlık, 70 yıl işletme yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, çalışmaların 3 yılda tamamlanacağını bildirdi. Yine 450 hektar alanda çalışma yapılacağı yönündeki ifadelerin doğru olmadığını belirten Bakanlık, tamamı 450 hektar olan vadide sadece 13,5 hektar alanda çalışma yapılacağını ve bunun sadece yüzde 4’lük kısmını oluşturduğunu belirtti.

Tek alanda tek ruhsatla çalışılacak

Sadece çalışma alanında etkili kontrollü çalışma yapılacağını belirten Bakanlık, titreşimlerin 3 şiddetinde deprem etkisi oluşturacağı şeklindeki ifadelerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini, doğanın tahrip edilmeyeceğini bildirdi. Tarlalara dokunulmayacağının altını çizen Bakanlık, “çay tarlaları işgal edilecek” ifadelerinin de yine gerçeği yansıtmadığının altını çizdi. Tek alanda tek ruhsatla çalışılacağını belirten Bakanlık, iki ruhsat verildiği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını, çalışmalardan 4 bin 500 ağacın etkileneceğini, 100 bin ağaç kesilecek yönündeki ifadelerin gerçek olmadığını kaydetti.

Bakanlık ayrıca İyidere Cevizlik Taş Ocağı için Maden İşleri Genel Müdürlüğünden hammadde üretim izni alındığını anımsatarak, taş ocağı için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun da alındığını bildirdi.

HABER BİLGİLERİ
Bu haber 05 Mayıs 2021, 14:11 tarihinde Ekonomi, Küçük Manşetler, Manşet, Siyaset kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber 281 Kez Okunmuş..
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
ETİKETLER
YORUM YAZIN
Benzer Haberler
MbTasarıM
MUHLAMA KARADENİZ MUTFAĞI
Yazarlarımız
KARADENİZ VİRA FACEBOOK
Resim Galerisi
PUAN DURUMU